PostHeaderIcon Burs Ofisi Sistemine Hoşgeldiniz!

   Enstitümüz bünyesinde Burslar Ofisi kurulmuştur. Bu Ofisin altında yer alan YÖK Bursları Takip Şubesi, aşağıda yer alan usul ve esaslar kapsamındaki iş ve işlemleri takip edecek ve yürütecektir.

  • “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”,
  • “Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar”,
  • “Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar”,
  • “Yurtdışında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili Programlarında Lisans Eğitimi Gören ve Bulunduğu Ülkenin Vatandaşı Olan Öğrencilere Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”,
  • “Öncelikli Alanlarda Doktora Eğitimi Yapan Araştırma Görevlilerinin Yurtdışına Gönderilmesi Halinde Verilecek Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar”,
  • “Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Yabancı Dil Kurs Giderlerinin Desteklenmesi Amacıyla Burs Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”

   Ayrıca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun Kapsamında verilen burslar ile ilgili iş ve işlemler de Burslar Ofisinden takip edilecektir.

   Burslar Ofisinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hale ALPAK BECEREN görevlendirilmiştir.

İletişim Bilgileri

  • Tel: 0 232 750 6127
  • Faks: 0 232 750 6304
  • e-posta adresi : bursofisi@iyte.edu.tr
  • Adres : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Daire Başkanlıkları Binası Oda No :133 Gülbahçe Urla İZMİR 35430